ZERIFalas
Falas
 • 500 fjalë falas
 • Kthe tekst në audio
 • Integroje me sisteme ekzistuese
 • Artikuj në audio(integrim në website)
 • Shkarko, shpërndaj audio
 • Chrome Extension
 • Firefox add-ons
 • Mobile app
 • AI & ML Voice
 • PDF në audio
 • PDF në tekst
 • Mbeshtetje teknike
 • Audio në tekst Së shpejti
ZERIPro
PRO*
 • Të gjitha nga ZERIFalas
 • Paguaj për përdorim (1Euro/500Fjale)
 • AI & ML Voice**
 • PDF në tekst
 • PDF në audio
 • Mbeshtetje teknike
 • Audio në tekst Së shpejti

* Mjafton të bëni pagesë dhe kaloni automatikisht.

** Zë i cili është i gjithi i prodhuar me anë të Machine Learning.

ZERI
Enterprise

Ofrojmë cmime preferenciale për kompani, organizata apo media. Na kontaktoni për më tepër.

zeriapp@gmail.com